Обща информация за деца, за които се търси осиновяващ чрез прилагане на специалните мерки за осиновяване.

    

Обща информация за деца, за които се търси осиновяващ чрез прилагане на специални мерки за осиновяване 

 

Общият брой на децата, чиито профили са включени в Списъкът по чл.40, ал.1, т.1 от Наредба № 3/2014 е 772 към 30.12.2019г.;


- Профилите, публикувани за първи път са 20 а тези публикувани през предходни месеци са 752
;


- Броят на децата, които са в различен етап от процедура по осиновяване чрез специалните мерки е 101 като:

- за 50 деца са одобрени молби на осиновяващи за окомплектоване и вписване в 6-месечен срок,

51 деца са в процедура с определен осиновяващ.


- Броят на децата, чиито профили са разпределени между акредитираните организации за търсене на осиновяващ е 116;

 

С оглед съдържащите се чувствителни лични данни за децата в информацията по чл. 40, ал. 1, т. 1  от Наредба №3/24.10.2014 г., считано от  месец Февруари  2016 г. същата може да се достъпва единствено от акредитирани организации за посредничество при международно осиновяване  чрез АИС Регистър на акредитираните организации“-  http://mo-public.mjs.bg/ 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ