Правила за осъществяване на специалните мерки за осиновяване на деца

Със Заповед № ЛС-04-320/22.05.2018г. на министъра на правосъдието се определят ред и условия за предоставяне, събиране и използване на информация за деца, за които са предприети специални мерки за осиновяване и подаване на заявления и документи на осиновяващи.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ