Необходими документи

 Списъци на необходимите документи за процедурите във връзка с българското гражданство и образци на молби и декларация:

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация на основание чл. 12 от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване в Република България във връзка с направени инвестиции на основание чл.12 а от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство по обща натурализация на основание чл. 13, чл. 13а и чл. 14 от ЗБГ  

Придобиване на българско гражданство на основание разрешено пребиваване в Република България и увеличение на направените инвестиции на основание чл.14 а от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство от лица от български произход или имат родител български гражданин - основание чл. 15 от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство от лица до 18 г., на които единият родител е български гражданин – основание чл. 18 от ЗБГ

Придобиване на българско гражданство по предложение на министър на основание чл. 16 от ЗБГ

Освобождаване от българско гражданство – основание чл. 20 от ЗБГ

Възстановяване на българско гражданство – основание чл.26 и чл.27 от ЗБГ

Установяване наличието на българско гражданство – основание чл. 39 от ЗБГ
  
    Образци:
    Молба за придобиване на българско гражданство

    Молба за възстановяване на българско гражданство

    Молба за освобождаване от българско гражданство

    Декларация за промяна на гражданството

    Декларация за пребиваване в чужбина

    Молба за установяване наличието на българско гражданство

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ