График за изпити за юридическа правоспособност
График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2014г.

График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2015г.

Промяна на график за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2015 г.

График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2016 г.

График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2017 г.

Допълване на график за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2017 г.

График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2018 г.

График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2019 г.

Допълнение на графика за изпита на  юридическа правоспособност 2019 г

График за провеждане на изпити за придобиване на юридическа правоспособност през 2020 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ