Политически кабинет
Десислава Ахладова
Заместник-министър на правосъдието

Евгени Стоянов
Заместник-министър на правосъдието

Николай Проданов
Заместник-министър на правосъдието

Десислава Абрашева
Началник на кабинет

Вероника Антова
Директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Зорница Петрова
Парламентарен секретар

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ