Протоколи
36 от 2013 г. с отказ за издаване на указ от 02 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:

Преписки от пр. № 36/2013 г.:

2277/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ