Протоколи
49 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

004414/2012 011256/2012 011269/2012 011314/2012 009180/2012 009181/2012 009182/2012 009184/2012 009185/2012 009186/2012 009187/2012 009188/2012 011193/2012 011203/2012 011210/2012 011251/2012 011270/2012 011315/2012 011319/2012 011338/2012 011359/2012 011373/2012 011391/2012 011443/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

006272/2006 006338/2006 006852/2006 007987/2006 007995/2006 008502/2006 009393/2006 009786/2006 010070/2006

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

007820/2012 011217/2012 011259/2012 011398/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ