Протоколи
46 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000483/2010 001522/2009 001547/2010 003761/2010 004302/2011 005008/2012 007025/2012 009664/2012 009705/2012 009727/2012 009811/2012 010879/2012 010988/2012 004819/2012 010339/2012 010340/2012 010393/2012 010431/2012 010463/2012 010493/2012 010537/2012 010554/2012 010875/2012 010878/2012 010906/2012 010915/2012 010917/2012 011281/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

009749/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

010771/2007 010819/2005 013364/2005 015032/2005 015250/2005 015840/2005 016106/2005 017130/2005 017558/2005 017956/2005

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

008572/2012 010402/2012 010489/2012 017494/2005
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ