Протоколи
44A / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

004373/2012 004408/2012 004417/2012 004440/2012 004459/2012 004824/2012 005281/2012 005283/2012 005292/2012 005310/2012 005312/2012 005322/2012 005331/2012 005336/2012 005338/2012 005341/2012 005346/2012 005349/2012 005353/2012 005373/2012 005381/2012 005394/2012 005420/2012 005424/2012 005448/2012 005450/2012 005458/2012 005496/2012 005515/2012 005522/2012 005524/2012 005530/2012 005603/2012 005614/2012 005637/2012 005638/2012 005682/2012 005692/2012 005786/2012 005799/2012 005806/2012 005813/2012 006096/2012 005272/2012 005386/2012 005401/2012 005452/2012 005464/2012 005550/2012 005797/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005258/2012 005375/2012 005489/2012 005492/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ