Протоколи
40 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000010/2012 000446/2012 000935/2012 001302/2012 002785/2012 003023/2012 003396/2012 003552/2012 004386/2012 004410/2012 004420/2012 004479/2012 004869/2012 004949/2012 005136/2012 005299/2012 006090/2012 006105/2012 009657/2012 009663/2012 000134/2012 000512/2012 000571/2012 000815/2012 000896/2012 000902/2012 001226/2012 003373/2012 003454/2012 003588/2012 004402/2012 004411/2012 004452/2012 004466/2012 004468/2012 004764/2012 005259/2012 006330/2012 006399/2012 006402/2012 006403/2012 006404/2012 006451/2012 006452/2012 006453/2012 006455/2012 006456/2012 006457/2012 007256/2012 007700/2012 008642/2012 009233/2012 009753/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

005601/2013 007324/2013 007331/2013 007332/2013 007337/2013 007395/2013 007397/2013 007399/2013 007400/2013 007401/2013 007554/2013 007555/2013 007588/2013 007841/2013 007852/2013 007876/2013 007877/2013 007878/2013 007879/2013 007880/2013 007881/2013 007882/2013 007883/2013 007884/2013


Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000646/2012 003458/2012 007207/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ