Протоколи
34 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000826/2009 000962/2012 000989/2009 000991/2011 001759/2008 002750/2007 002885/2008 003976/2011 004173/2009 005123/2011 005623/2008 007269/2007 007498/2012 007502/2012 007555/2012 007884/2012 007910/2012 007926/2012 007973/2012 007979/2012 012102/2006 006940/2012 007551/2012 007571/2012 007748/2012 007834/2012 007868/2012 007870/2012 007871/2012 007872/2012 007883/2012 007885/2012 007886/2012 007888/2012 007891/2012 007914/2012 007929/2012 007935/2012 007942/2012 007977/2012 008003/2012 008009/2012 008049/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

003135/2013 004375/2013 004377/2013 004378/2013 004379/2013 004380/2013 004381/2013 004769/2013 004770/2013 004771/2013 004803/2013 005093/2013 005138/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

007468/2012 007497/2012 007521/2012 007527/2012 007757/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ