Протоколи
31 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

007108/2012 007194/2012 007236/2012 007258/2012 007261/2012 007276/2012 007341/2012 007402/2012 007411/2012 007420/2012 008965/2013 008971/2013 008972/2013 008973/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

000911/2008 001009/2006 005744/2005 007850/2007 013370/2004 018353/2004 018762/2005 019084/2005 022668/2004

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

007316/2012 007358/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ