Протоколи
29 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001346/2012 001770/2012 001844/2012 001847/2012 002073/2012 007345/2012 007480/2012 007569/2012 007576/2012 007616/2012 007631/2012 007632/2012 007638/2012 008339/2012 001838/2012 005681/2012 006752/2012 006802/2012 006821/2012 006829/2012 006948/2012 006956/2012 006965/2012 006986/2012 007003/2012 007013/2012 007517/2012 007518/2012 007519/2012 007575/2012 007626/2012 007629/2012 007630/2012 007633/2012 007634/2012 007635/2012 007636/2012 007637/2012 007639/2012 007640/2012 007862/2012 007916/2012 008145/2012 008566/2012 008610/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

001424/2013 001439/2013 001496/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

003307/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

003131/2013


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ