Протоколи
28 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

001237/2012 06002/2012 006313/2012 006719/2012 006736/2012 006737/2012 006751/2012 006770/2012 006800/2012 006806/2012 006812/2012 006880/2012 006883/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

002534/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

006867/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ