Протоколи
27 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000190/2012 000093/2012 000191/2012 000195/2012 000196/2012 000237/2012 000239/2012 000250/2012 000252/2012 000409/2012 000509/2012 000640/2012 000688/2012 000689/2012 001050/2012 001051/2012 001053/2012 001055/2012 001056/2012 001059/2012 001102/2012 001106/2012 001110/2012 001115/2012 001116/2012 001117/2012 001118/2012 001119/2012 001120/2012 001121/2012 001122/2012 001185/2012 001186/2012 001232/2012 001335/2012 001336/2012 001337/2012 001339/2012 001340/2012 001342/2012 001343/2012 001344/2012 001974/2012 004458/2012 005114/2012 005287/2012 005743/2012 006038/2012 006142/2012 006241/2012 006278/2012 006436/2012 006448/2012 006450/2012 006501/2012 006514/2012 006541/2012 006547/2012 006604/2012 006607/2012 006613/2012 006624/2012 006681/2012 006863/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

000073/2013 000272/2013 000784/2013 000785/2013 000826/2013 001098/2013 001099/2013 001493/2013 012766/2012 012780/2012 013312/2012 013328/2012 013866/2012 013981/2012 014137/2012 014192/2012 014722/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

014475/2004 016043/2005 017686/2005 018395/2004 025383/2004 026647/2004

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000094/2013 005286/2012 005906/2011 006554/2012 006593/2012 006644/2012 007877/2011 010751/2011

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ