Протоколи
23 / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

012568/2007 012869/2007 005675/2012 005741/2012 005746/2012 005759/2012 005781/2012 005789/2012 005810/2012 005812/2012 005821/2012 005843/2012 005867/2012 005955/2012 005970/2012 005993/2012 005995/2012 005998/2012 008044/2011

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

000178/2013 000240/2013 000305/2013 000708/2013 000714/2013 000973/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

005676/2012 005782/2012 005855/2012 005866/2012 005874/2012


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ