Протоколи
41А от 2015 г. с издаден указ през октомври / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:

Преписки от пр. № 41А/2015 г.:

005000/2014 005005/2014 005013/2014 005019/2014 005022/2014 005028/2014 005032/2014 005033/2014 005049/2014 005051/2014 005053/2014 005746/2014 005753/2014 005756/2014 005758/2014 005769/2014 005776/2014 005848/2014 005854/2014 005855/2014 005872/2014 005886/2014 005889/2014 005921/2014 005928/2014 005929/2014 005934/2014 005936/2014 005939/2014 005973/2014 005977/2014 005980/2014 005981/2014 005972/2014


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ