Протоколи
52 от 2014 г. с издаден указ през август / 2015
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за възстановяване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:

Преписки от пр. № 52/2014 г.:

04974/2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ