Протоколи
22 от 2014 г. с издаден указ през септември / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за придобиване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 22/2014 г.:

9292/2006; 5804/2008; 530/2009; 7899/2011; 8605/2012.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ