Протоколи
34 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000032/2013 001313/2009 001614/2013 003793/2013 003798/2013 004634/2008 005314/2013 005332/2012 005366/2013 005373/2013 005400/2013 005427/2013 005478/2013 005484/2013 005486/2013 005492/2013 005497/2013 005505/2013 005581/2013 005607/2011 005658/2013 005662/2013 005772/2013 005773/2013 005783/2013 005787/2013 005788/2013 005791/2013 005796/2013 005813/2013 005884/2013 005895/2013 005948/2013 006043/2010 007728/2006 009062/2007 010931/2012 011935/2012 011975/2012 012399/2012 014195/2012 001428/2012 001766/2013 004262/2013 004382/2013 004383/2013 004384/2013 004385/2013 004386/2013 004415/2013 004419/2013 004426/2013 004427/2013 004436/2013 004440/2013 004447/2013 004450/2013 004458/2013 004460/2013 004462/2013 004463/2013 004464/2013 005152/2013 005153/2013 005196/2013 005198/2013 005199/2013 005223/2013 005320/2013 005334/2013 005459/2013 005489/2013 005496/2013 005535/2013 005543/2013 005544/2013 005586/2013 005881/2013 005932/2013 005936/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

001804/2014 001884/2014 001917/2014 001918/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

004459/2013 005012/2013 005399/2013 005402/2013 005410/2013 005493/2013 005910/2013 013102/2012 013908/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

006862/2013


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ