Протоколи
31 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

003758/2013 004132/2013 004163/2013 004167/2013 004168/2013 004177/2013 004178/2013 004179/2013 004180/2013 004181/2013 004184/2013 004211/2013 004219/2013 004224/2013 004506/2013 004522/2013 004568/2013 004581/2013 004585/2013 004602/2013 004606/2013 004612/2013 004637/2013 004718/2013 004724/2013 006887/2011 009711/2012 001368/2013 001369/2013 001370/2013 001371/2013 001372/2013 001373/2013 001374/2013 004130/2013 004145/2013 004147/2013 004182/2013 004183/2013 004441/2013 004518/2013 004542/2013 004543/2013 004545/2013 004550/2013 004571/2013 004588/2013 004599/2013 004609/2013 004630/2013 004736/2013 004744/2013 004776/2013 004784/2013 004875/2013 004881/2013 004891/2013 004906/2013 004914/2013 005858/2013 010398/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва:

001038/2014 001040/2014 001041/2014 001043/2014 001044/2014 001045/2014 001046/2014 001047/2014 001048/2014 001054/2014 001756/2014

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

004423/2013 004515/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

004060/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

000855/2007 004057/2007

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ