Протоколи
30 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000039/2013 003103/2013 003539/2013 004066/2013 004080/2013 004134/2013 004225/2013 004583/2013 004785/2013 004788/2013 004866/2013 004995/2013 006309/2010 007846/2012 008601/2012 010643/2011 001289/2013 001296/2013 001306/2013 001363/2013 001365/2013 001366/2013 001386/2013 003029/2013 004042/2013 004044/2013 004047/2013 004056/2013 004064/2013 004065/2013 004068/2013 004075/2013 004077/2013 004148/2013 004207/2013 004259/2013 004270/2013 004300/2013 004307/2013 004330/2013 004455/2013 004564/2013 004569/2013 004628/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

004115/2013 004153/2013 004638/2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ