Протоколи
27A / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

14101/2003

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ