Протоколи
18 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000192/2009 000943/2013 001126/2013 001308/2013 001316/2013 001343/2013 003542/2009 013982/2012 014009/2012 000264/2013 000781/2013 000782/2013 001111/2013 001113/2013 001143/2013 001151/2013 001198/2013 001205/2013 001210/2013 001211/2013 001248/2013 001255/2013 001259/2013 001262/2013 001267/2013 001269/2013 001271/2013 001275/2013 001340/2013 001342/2013 001387/2013 001390/2013 001445/2013 001688/2013 014563/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

010241/2013 014354/2013 014395/2013 014405/2013 014407/2013 014409/2013 014421/2013 014915/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000350/2013 000487/2013 000717/2013 000783/2013 001078/2013 001086/2013 001655/2013 003082/2012 003629/2008 004275/2013 013348/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

001133/2013 001140/2013
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ