Протоколи
17 / 2014
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за придобиване на българско гражданство, по молби подадени по реда и условията на ЗБГ, изм. Д. В. бр. 33 от 30.04.2010 в сила от 04.05.2010 г. както следва:

000442/2013 000488/2013 000525/2013 000604/2013 000606/2013 000617/2013 000620/2013 000706/2013 000707/2013 000724/2013 000727/2013 000728/2013 000736/2013 000746/2013 000752/2013 000787/2013 000789/2013 000808/2013 000813/2013 000819/2013 000849/2013 000883/2013 000893/2013 000982/2013 000988/2013 000992/2013 001021/2013 010204/2012 010491/2012 011107/2012 012629/2012 000637/2013 000723/2013 000748/2013 000750/2013 000751/2013 000755/2013 000758/2013 000765/2013 000913/2013 000933/2013 000935/2013 000936/2013 000938/2013 000963/2013 000969/2013 000975/2013 000989/2013 000996/2013 000998/2013 014197/2012

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за възстановяване на българско гражданство, както следва:

012859/2013 014013/2013 014033/2013 014154/2013 014336/2013 014382/2013 014877/2013 014990/2013 015695/2013 015864/2013 016257/2013 016345/2013 016350/2013 016402/2013 016551/2013 016979/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките с отказ за издаване на указ както следва:

000902/2013 000907/2013 000953/2013 000961/2013 011791/2012 012334/2012 012360/2013

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на прекратените преписките както следва:

020007/2004

Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за отмяна на натурализация, както следва:

007879/2005 014171/2006 000010/2011

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ