Протоколи
19 от 2013 г. с издаден указ през септември / 2013
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, по които е издаден указ за възстановяване на българско гражданство, след извършване на допълнителна проверка от Вицепрезидента на Република България, както следва:


Преписки от пр. № 19/2013 г.:

14604/2012
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ