Месечни отчети
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 30.06.2019
30.06.2019
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 30.06.2019
30.06.2019
Отчет за средствата по други международни програми към 30.06.2019
30.06.2019
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 30.06.2019
30.06.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019
30.06.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ