Месечни отчети
Отчет за средствата по други международни програми към 28.02.2019
28.02.2019
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 28.02.2019
28.02.2019
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 28.02.2019
28.02.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019
28.02.2019
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 28.02.2019
28.02.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ