Месечни отчети
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.01.2019
31.01.2019
Отчет за средствата по други международни програми към 31.01.2019
31.01.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019
31.01.2019
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.01.2019
31.01.2019
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ