Месечни отчети
Отчет за средствата по други международни програми към 31.07.2018
31.07.2018
Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз към 31.07.2018
31.07.2018
Oтчет на сметките за средствата от ЕС на бенефициентите на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд към 31.07.2018
31.07.2018
Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018
31.07.2018
Oтчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства към 31.07.2018
31.07.2018
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ