Месечни отчети
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ
31.01.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета
31.01.2018
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
31.01.2018
Месечен отчет за средствата по други международни програми
31.01.2018
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ