Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми
30.06.2017
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ
30.06.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета
30.06.2017
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
30.06.2017
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ