Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. юли
31.07.2015
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ за м. юли
31.07.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м.юли
31.07.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юли
31.07.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ