Месечни отчети
Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. юни
30.06.2015
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м.юни
30.06.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юни
30.06.2015
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Национален фонд за м.юни
30.06.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ