Месечни отчети
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.май
29.05.2015
Месечен отчет за средствата от Европейския съвет, администрирани от Национален фонд за м.май
29.05.2015
Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м.май
29.05.2015
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. май
29.05.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ