Месечни отчети
Месечен отчет за средства по други международни програми за м.април
30.04.2015
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. април
30.04.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.април
30.04.2015
Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м.април
30.04.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ