Месечни отчети
Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. март
31.03.2015
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. март
31.03.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.март
31.03.2015
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. март
31.03.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ