Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. февруари
27.02.2015
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. февруари
27.02.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. февруари
27.02.2015
Месечен отчет за операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. февруари
27.02.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ