Месечни отчети
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ
31.12.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета
31.12.2015
Месечен отчет за средствата по други международни програми
31.12.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
31.12.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ