Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м.януари
30.01.2015
Месечен отчет за оперциите и наличностите по сметките за чужди средства за м.януари
30.01.2015
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.януари
30.01.2015
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м.януари
30.01.2015
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ