Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. септември
30.09.2014
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. септември
30.09.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. септември
30.09.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. септември
30.09.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ