Месечни отчети
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м.август
29.08.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м.август
29.08.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.август
29.08.2014
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м.август
29.08.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ