Месечни отчети
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.юли 2014 г.
31.07.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за сметките за чужди средства за м. юли 2014 г.
31.07.2014
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. юли 2014 г.
31.07.2014
Месечен отчет за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м.юли 2014 г.
31.07.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ