Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. юни 2014 г.
30.06.2014
Месечен отчет за средства от Европейския съюз, администрирани от НФ за м. юни 2014 г.
30.06.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. юни 2014 г.
30.06.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. юни 2014 г.
30.06.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ