Месечни отчети
Месечен отчет по други международни програми за м. май 2014 г.
30.05.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. май 2014 г.
30.05.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. май 2014 г.
30.05.2014
Месечен отчет за средствата от ЕС, администрирани от НФ за м.май 2014 г.
30.05.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ