Месечни отчети
Месечен отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ за м. Април 2014
30.04.2014
Месечен отчет по други международни програми за м. Април 2014
30.04.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Април 2014
30.04.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. Април 2014
30.04.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ