Месечни отчети
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Март 2014
31.03.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. Март 2014
31.03.2014
Месечен отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ за м. Март 2014
31.03.2014
Месечен отчет по други международни програми за м. Март 2014
31.03.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ