Месечни отчети
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. Февруари 2014
28.02.2014
Месечен отчет за други международни програми за м. Февруари 2014
28.02.2014
Месечен отчет за средства от ЕС, администрирани от НФ за м. Февруари 2014
28.02.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. Февруари 2014
28.02.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ