Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. декември
31.12.2014
Месечен отчет за средства от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. декември
31.12.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. декември
31.12.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства
31.12.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ