Месечни отчети
Месечен отчет за средствата по други международни програми за м. ноември
28.11.2014
Месечен отчет за средствата от Европейския съюз, администрирани от Националния фонд за м. ноември
28.11.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. ноември
28.11.2014
Месечен отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства за м. ноември
28.11.2014
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ